Vrátenie a reklamácia tovaru

Zakúpili ste u nás tovar, ktorý Vám nevyhovuje? Tovar môžete vrátiť do 30 dní odo dňa doručenia bez udania dôvodu. Vrátenie tovaru je u nás zadarmo.

Postup pre vrátenie alebo reklamáciu tovaru:

 • Vyplňte nižšie priložený formulár a spolu s faktúrou za tovar ho odošlite na náš e-mail: info@svetlodesign.sk
 • Po skontrolovaní formulára obdržíte na Váš e-mail informácie o vyzdvihnutí zásielky prepravcom.
 • Prepravca si zásielku v dohodnutý deň vyzdvihne a sám si polepí balík prepravným štítkom.

V prípade vrátenia tovaru Vám budú peňažné prostriedky bezodkladne vrátené do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy na Váš účet. V prípade reklamovania tovaru bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


Príprava zásielky v prípade vrátenia tovaru

Tovar v originálnom obale od výrobcu prosím vždy zabaľte do ochrannej krabice (rovnako ako bol tovar doručený), aby nedošlo k poškodeniu výrobku a originálneho obalu počas prepravy.


Iný spôsob odoslania tovaru

Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nevyhovuje vyzdvihnutie zásielky našim prepravcom, tak nám tovar spolu s formulárom a faktúrou môžete zaslať sami na našu adresu:

Jan Příborský
Nesovice 313
683 33 Nesovice
Česká republika

V prípade akéhokoľvek dotazu nás neváhajte kontaktovať:

Tel.: +421 910 599 004
E-mail: info@svetlodesign.sk


Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

 • Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“).
 • Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadruje súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a s týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.
II. Zodpovednosť Predávajúceho

 • Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:
 1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 2. sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,
 3. vec zodpovedá akosti alebo vykonaniu dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vykonanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 4. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a,
 5. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 • K Tovaru je prikladaný daňový doklad ak niektorým výrobkom záručný list. Ak nie je k Tovaru priložený záručný list, slúži na uplatnenie reklamácie daňový doklad.


Formuláre na stiahnutie:


Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na uplatnenie reklamácie